Cita prèvia

Cita prèvia

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Dades de l'oficina

Oficina:
Oficina Atenció Ciutadana dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona - Altres tràmits de transports (NO AUTORITZACIONS) i ITE i cèdules d'habitabilitat (no per a consultes adm o tècniques)  ( Més informació )
Adreça:
Carrer d'Aragó, 244-248, Barcelona (08007) Barcelonès, Barcelona, Espanya
Telèfon:
932147000
Fax:
932147068
Horari:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cal que us presenteu al mostrador de recepció (taula 5) 5 minuts abans de l'hora concertada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Horari d'estiu (2019): de l'1 al 31 d'agost: de dilluns a divendres no festiu de 9 a 14 h.
Altres dades:
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT, SI US PLAU, SEGUIU AQUESTES INSTRUCCIONS AMB PRECISIÓ Reserveu sempre les cites prèvies a nom del titular del tràmit, tant si és persona física, com si és persona jurídica. En el cas de gestories, associacions, federacions, autoescoles, sindicats i altres col·lectius acreditats de l'àmbit del transport, reserveu les cites a nom de la gestoria, associació, federació, autoescola, sindicat, etc., ja que actueu com a representant/autoritzat del titular. Així mateix, en el cas de professionals de l'àmbit de cèdules d'habitabilitat (tècnics, arquitectes, etc.), reserveu les cites al vostre nom, no a nom del propietari o llogater de l'immoble. De no fer-ho així, les cites podran ser anul·lades. Cal que us presenteu i identifiqueu al mostrador de recepció (taula 5) 5 minuts abans de l'hora concertada, acreditant l'autorització/representació, si escau. Tanmateix, en el cas de gestories, associacions, federacions, autoescoles, sindicats, etc., caldrà que presenteu el vostre carnet professional, d'associat, d'afiliat, etc., per tal de poder accedir-hi. Recordeu que, si la persona que s'hi presenta no és el titular del tràmit, us caldrà acreditar l'autorització/representació adequadament per poder fer-vos l'entrega dels documents i/o poder accedir a informació protegida del titular. En tràmits relacionats amb l'àmbit del transport, si la representació s'ha acreditat i registrat correctament amb antelació al Registre Nacional de Transportistes, només us haureu d'identificar amb un document d'identitat vàlid i/o mostrar una autorització del representant (adjuntant també fotocòpia d'un document d'identitat vàlid del mateix). Si el representant és una persona jurídica, la persona que s'hi presenti haurà d'acreditar el vincle laboral/associatiu amb el representant mitjançant carnet professional, d'associat/federat, etc., o bé presentar una autorització per escrit signada pel representant de l'empresa juntament amb la fotocòpia del seu DNI/NIE/passaport i la còpia dels poders on es demostri la seva representació. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si heu de tramitar qualsevol modalitat de la targeta de tacògraf digital (conductor, empresa o centre d'assaig) seleccioneu el subtema "Targeta de tacògraf digital (particulars)" i si heu de tramitar la targeta CAP, seleccioneu el subtema "Capacitació professional de conductors". Així mateix, si heu de fer un tràmit relacionat amb llibres de ruta o de reclamacions, trieu "Altres" com a subtema. De la mateixa manera, si voleu obtenir informació sobre un expedient sancionador de transport per carretera o ferroviari de viatgers (Rodalies, FGC o TRAM), o bé fer una vista d'expedient, seleccioneu com a subtema "Informació d'expedients sancionadors de transports". Per altra banda, si heu de fer un tràmit relacionat amb cèdules d'habitabilitat, com a tema seleccioneu "Habitatge" i com a subtema "Cèdules d'habitabilitat". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SI US PLAU, SELECCIONEU A CONTINUACIÓ EN EL CAMP "Nombre de tràmits a realitzar" LA QUANTITAT DE BLOCS DE 15 MINUTS QUE NECESSITEU, EN FUNCIÓ DE LA QUANTITAT DE TRÀMITS QUE HÀGIU DE FER. ---- EN LA MAJORIA DELS CASOS (TRET DE PROFESSIONALS O GESTORS) ÉS SUFICIENT UN SOL BLOC DE 15 MINUTS. ---- Per exemple, 15 minuts seria suficient per sol·licitar o demanar duplicat o aportar documents per a fins a 5 cèdules d'habitabilitat, o també seria suficient, si el que heu de fer és sol·licitar una targeta de tacògraf digital de conductor i/o d'empresa, o així mateix seria suficient si es tracta de sol·licitar una targeta de CAP o fins a 3 llibres de ruta/reclamacions.

Dades de la cita

Dades de contacte

Heu d'introduir un correu electrònic o un telèfon mòbil.**

Gestió d'avisos

Seleccioneu el tipus d'avís que voleu rebre marcant un dels canals de comunicació disponibles.

Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Identificació del tractament: "Serveis i tràmits gencat"
Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Finalitat del tractament: garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits.
Legitimació: missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen per a la gestió dels diferents serveis públics de la seva competència. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda .
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.