Presentació de la declaració responsable per a l'ampliació d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió

És obligatori autenticar-se al portal per poder tramitar la sol·licitud. A continuació us mostrem el formulari buit però recordeu en el moment d'enviar la sol·licitud cal que us autentiqueu amb un certificat autoritzat. [102]

Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader