Sol·licitud de modificació de l'autorització d'ocupació en el domini públic maritimoterrestre o desistiment de l'expedient

És obligatori autenticar-se al portal per poder tramitar la sol·licitud. A continuació us mostrem el formulari buit però recordeu en el moment d'enviar la sol·licitud cal que us autentiqueu amb un certificat autoritzat. [102]

Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior).