Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges anteriors a 11/8/1984