Sol·licitud de pagament de la taxa de l'informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar

Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.