Sol·licitud de preinscripció en centres d'educació especial a la ciutat de Barcelona