Sol·licitud de participació per a la realització de substitucions d'educador/a social als centres educatius adscrits a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia (ref. núm. JUS/133/2020)

Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.