Presentació d'al·legacions contra la resolució que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per a la integració en el cos de PES provinent del cos, a extingir, de professors de PTFP

No s'ha pogut enviar el formulari
S'ha produït un error 028 - Aquest tràmit està fora de termini. [028]
Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.