Acreditació exempció català/castellà al concurs oposició de Tècnic/especialista en educació infantil (convocatòria L005/2020)

No s'ha pogut enviar el formulari
S'ha produït un error 028 - Aquest tràmit està fora de termini. [028]
Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.