Comunicació d'incidències relatives al desenvolupament de la prova selectiva dels processos d'estabilització, mitjançant concurs oposició, convocats per la Direcció General de Funció Pública

No s'ha pogut enviar el formulari
S'ha produït un error 028 - Aquest tràmit està fora de termini. [028]
Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.