Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió

Accés al formulari amb identificació digital

Cal que t'identifiquis amb algun dels mecanismes d'identificació digital vàlids com l'idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, idCAT Certificat, FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc.