Comunicació d'expedient de regulació d'ocupació per causes ETOP derivades de la Covid-19 o per causes ETOP no derivades de la Covid-19: FASE 1: Comunicació inicial del període de consultes

Pas 2.1 Emplenar el formulari

 • Cal emplenar el formulari seguint les indicacions que conté.
 • Si s'han d'adjuntar documents, annexeu-los emplenats en aquest pas.
 • Si per algun motiu us atureu, podeu desar el formulari a l'ordinador i acabar d'emplenar-lo més tard.

Pas 2.2 Validar, signar i desar

 • El formulari només es valida si heu emplenat correctament totes les dades obligatòries i heu annexat els documents obligatoris.
 • Si l'heu de modificar un cop validat, desbloquegeu-lo amb el botó "Desbloquejar".
 • Alguns formularis requereixen la signatura digital al propi document. Per signar-los cliqueu sobre l'espai de la signatura i seleccioneu el certificat digital que correspongui.
 • Deseu a l'ordinador el formulari emplenat i validat.

Pas 3.1 Seleccionar i Enviar

 • Cerqueu el formulari validat que heu desat al vostre ordinador.

  (És possible que aquest procés duri uns quants segons)

Pas 3.2 Confirmació de tramitació efectuada

Quan el formulari estigui registrat, es mostrarà la pàgina de l'acusament de rebuda amb les dades del tràmit i el document d'acusament de rebuda que heu d'imprimir o desar.

És important imprimir o desar l'acusament de rebuda ja que conté:

 • Registre d'entrada: data en què s'ha iniciat el procediment administratiu.
 • Identificador del tràmit: permet fer el seguiment de canvis de l'estat de la tramitació, aportar documentació pendent i fer pagaments.
 • Taxes: en alguns casos, amb l'acusament de rebuda, s'emet una carta de pagament necessària per abonar les taxes.

A la pàgina de l'acusament de rebuda podeu trobar també informació sobre documentació que calgui adjuntar per completar l'expedient i un enllaç per fer el pagament en línia, pels casos en què apliqui.

Consulteu la Seu electrònica per saber si hi ha serveis que no estiguin operatius