Justificació d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats del Programa Catalunya Clústers 2021

No s'ha pogut enviar el formulari
S'ha produït un error 028 - Aquest tràmit està fora de termini. [028]
Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.