Justificació d'ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers 2020

No s'ha pogut enviar el formulari
Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.