Sol·licitud de pagament de la taxa de l'informe d'estrangeria d'arrelament social a Catalunya

S'ha produït un error 028 - Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.