Sol·licitud de reconeixement del grau de la discapacitat

Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.