Declaració Responsable dels requisits tècnics del programa a nivell d'edifici dels Fons Next Generation EU