Reclamacions contra la preinscripció en centres d'educació especial a la ciutat de Barcelona

Quin és l'expedient relacionat?