Sol·licitud de subvencions destinades a afavorir l'autoocupació de les persones joves inscrites al programa de garantia juvenil per un import de 9.900 euros

Aquest tràmit està fora de termini.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.