Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (procediment MATRC) curs 2017-2018


Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.