Acreditació del tram de renda familiar i de les beques d'Equitat (procediment EQUITAT) curs 2016-2017

Aquest tràmit està fora de termini.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.