Acreditació del tram de renda familiar i de les beques d'Equitat (procediment EQUITAT) curs 2018-2019

Aquest tràmit està fora de termini.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.