Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari o becària condicional (procediment MATRC) i Acreditació del tram de renda familiar i beca Equitat per al curs acadèmic 2019-2020

S'ha produït un error 028 - Aquest tràmit està fora de termini.

Aquest tràmit està fora de termini.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.