Procediment per a la minoració del preu de la matricula universitària per estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat pública catalana

Aquest tràmit està fora de termini.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.