Acreditació de tram de renda familiar i beques Equitat (procediment EQUITAT)