L1: Sol·licitud d'ajut en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Operació 19.2 Leader

Aquest tràmit està fora de termini.

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.