L1: Sol·licitud d'ajut en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Operació 19.2 Leader

Aquest tràmit està fora de termini. [028]

Podeu comunicar qualsevol incidència a la Bústia de contacte.