Sol·licitud de subvenció per obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per persones grans