Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (procediment MATRC) curs 2017-2018

Este trámite está fuera de plazo.

Puede comunicar cualquier incidencia usando el Buzón de contacto.