Sol·licitud de subvencions a projectes per a la transició tecnològica de l'espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de RTV, en català o en aranès

No se ha podido enviar el formulario
Se ha producido un error 028 - Este trámite está fuera de plazo. [028]
Este trámite está fuera de plazo. [028]

Puede comunicar cualquier incidencia usando el Buzón de contacto.