Sol·licitud d'inscripció al Registre de grups d'interès / Esmenes a la inscripció